• Mesnordeča prstasta kukavica Dactylorhiza incarnata v KP Lahinja
  • Mesnordeča prstasta kukavica Dactylorhiza incarnata v Krajinskem parku Lahinja
  • Raziskovanje divjih orhidej

Raziskovanje divjih orhidej

V Nerajskih lugih trenutno rastejo tudi takšne lepotice kot je Mesnordeča prstasta kukavica iz družine Kukavičevke (Orchidaceae).

Najdete jih lahko na mokrotnih travnikih oz. vlažnih rastiščih, ki so sestavni del Krajinskega parka Lahinja.

Vrsta Mesnordeča prstasta kukavica je uvrščena na Rdeči seznam ogroženih rastlin Slovenije in se je ne sme trgati ali prenašati z njenega naravnega rastišča.

Vabljeni k ogledu prispevka RTV.


Raziščite rastlinstvo parka