Dogodki v parku (2022)

28. 01. 2022

OPOMBA
Načrtovanih predavanj, ki smo jih nameravali izvesti v mesecu februarju žal zaradi trenutne zdravstvene situacije, ne moremo izvesti. Vsa predavanja se tako premikajo v mesec marec oz. kasnejše obdobje. Spremljajte portale RIC Bela krajina, spletno stran KPL in FB profil Krajinski park Lahinja. Hvala za razumevanje.

Večji dogodki v KP Lahinja

 • 20-21. 05. 2022 Svetovni dan evropskih parkov
 • 28. 05. 2022 Turnir KPL: pri izviru Okno (nadomestni termini: 27.08. ali 03.09. 2022)
 • 09. 07. 2022 Pokosimo Nerajske luge
 • 10. 09. 2022 Rekreativni tek po KPL (trasa Dragatuš Žeželj, nadomestni termin, 02. 10. 2022)
 • 15. 10. 2022 Pohod od Bojancev do izvira Lahinje


Predavanja v OŠ Dragatuš

Med 01. 02. 2022 in 30. 11. 2022, bomo v OŠ Dragatuš izvedli različna predavanja. OŠ Dragatuš ima več prostora, zato lahko tam posledično gostimo več poslušalcev.

 • Dušan Plut in Matej Simčič: "Oda Beli krajini" - geografske značilnosti Bele krajine in oris hidroloških posebnosti belokranjskih vodotokov
 • Boštjan Rožič - geologija Bele krajine
 • Rok Brajkovič - prsti Bele krajine
 • Damjan Vrtin - kmetijska raba prostora 1980-2020 in trendi v prihodnosti
 • Bernarda Stariha - samooskrba in trajnostno kmetijstvo
 • Andrej Velkavrh - mikroklima Bele krajine in podnebje v prihodnosti-ujme
 • Maja Andrič - analiza peloda
 • Andrej Držaj - belokranjski gozdovi
 • Andrej Hudoklin - biotska pestrost Krajinskega parka Lahinja
 • Zdenka Pezdirc - etnologija
 • Jože Juršak - delavnica izdelovanja košar
 • Igor Klemenčič - kovačija
 • Martin Skoliber - lončarstvo
 • Ksenia Khalil - Nerajska hrana - delavnica priprave hrane


*** OPOMBA: Termini in izvedba dogodkov je lahko spremenjena glede na razmere in omejitve v državi. Spremljajte naše družbene kanale za aktualne informacije.