Povzetek analize anket 2021

19. 12. 2021

V pripetem povzetku je na kratko zajeta analiza anket prebivalcev 8. vasi krajinskega parka Lahinja (Knežina, Belčji Vrh, Mala Lahinja, Pusti Gradec, Šipek, Črešnjevec, Veliki Nerajec, Mali Nerajec).

Večina prebivalcev je z delom upravljavca RIC Bela krajina zelo zadovoljnih ali zadovoljnih, zelo majhen odstotek je tistih, ki ne kažejo zadovoljstva. Izredno malo vprašanih pa je z delom nezadovoljnih.

Vabljeni k branju.