Vizija Krajinskega parka Lahinja

17. 01. 2022

Kratkoročno obdobje 3 - 5 let

  • »Sedež« parka oz. glavna pisarna naj bo na info točki Krajinskega parka v Velikem Nerajcu. Tam naj se opremi pisarna ter priključi internet, zbiranje ponudb že poteka. Opremljeno do konca leta 2021.
  • Ustanovi se samostojni oddelek Krajinski park Lahinja, v sklopu RIC Bela krajina. Določi se vodjo ter morebitne zaposlitve, ki se realizirajo skozi določen čas. Predvideno maj 2022.
  • Takoj, ko bo možno, prijava na CLLD ali LIFE mehanizem – podest na izvir Lahinje (Peski – izvir Lahinje), delno čiščenje Lahinjskih lugov, odkup rastišča navadne rezike, ureditev Mlekarne pri izviru Okno v "info-točko" – pripraviti moramo izhodišča za vsako posamezno točko in jih ustrezno vsebinsko povezati v celoto.
  • Glavni segment parka mora postati varovanje in doživljanje narave, ki ga lahko najbolje dosežemo preko »izobraževalnega/naravoslovnega turizma«. Potrebno je vzpostaviti kontakt s šolami, pri tem lahko pomaga tudi Občina Črnomelj (kontakt s šolami že imamo, vendar ne z vsemi). Glavni cilj tega povezovanja je, da vse belokranjske šole v svoj LDN umestijo park – konec leta 2023. To je nastavek za to, da sčasoma (3-5 let) v park začnejo prihajati šole iz področja celotne Slovenije.
  • Dokler ne dosežemo želenih zaposlitev, naj se v proračun predvidi sredstva za morebitne zunanje sodelavce, predvsem iz strokovnih področij (geografija, biologija, študentsko delo, morda tudi trženje) – tekoči proračun za leto 2022.
  • V naslednjih treh letih je potrebno za upravljanje (administracija, vzdrževanje na terenu, strokovno delo, vodenje po terenu, izobraževanja, itd) vzpostaviti strukturo z dvema zaposlenima za poln delovni čas – 1 zaposlitev s strokovnega področja biologija/geografija (strokovno delo, vodenje po terenu, izobraževanja, itd) in 1 zaposlitev za potrebe administracije, vzdrževanja na terenu, delno strokovno delo.
  • Nakup opreme za vzdrževanje in opreme za delo zaposlenih (oblačila, delovna oprema, zaščitna oblačila).
  • Intenzivna komunikacija z lastniki intenzivnih kmetijskih zemljišč znotraj in neposredno ob parku z namenom ekstenzifikacije pridelave na teh območjih (njive, pašniki). Opcijsko: odkup ključnih območij za potrebe ohranjanje biodiverzitete.

Dolgoročno obdobje 10 - 15 let

  • Vzpostavitev Javnega zavoda Krajinski park Lahinja saj s tem dobimo večje možnosti na prijavo projektov, večje možnosti za zaposlovanje, večje možnosti za razvoj parka ter lokalnega okolja. Seveda je za to potrebna postopna rast parka, verjetno pod okriljem Občine Črnnomelj in z upravljanjem RIC Bela krajina.