Cerkev Vseh svetnikov

Cerkev Vseh svetnikov iz 17. stoletja stoji na polotoku, ki ga oklepa Lahinja. Cerkev je značilen primer sakralne arhitekture v jugovzhodnem delu Bele krajine.

Znana je po zvoniki z odprtimi linami (zvonice), ki se dvigujejo nad vhodno fasado. Tak motiv je značilen za sakralno dediščino Primorja, tudi Kočevskega, v Beli krajini pa ga lahko pojasnimo z umetnostno odprtostjo dežele proti morju, zlasti Kvarnerju in Istri.