Vidra (Lutra lutra)

Vidra je zver, ki živi samotarsko življenje. Pleni ribe, rake, školjke, dvoživke in druge vodne živali. V vodi je zelo spretna in hitra žival, pri plavanju ji pomaga tudi njena hidrodinamična oblika.

Na kopnem je videti zelo nerodna in nespretna saj stopa po celih stopalih. Poseljuje sorazmerno čiste nižinske reke in pritoke s plitvo strugo in razčlenjeno brežino, ustreza ji tudi gosta obrežna zarast. Živi skrito življenje, opazimo jo lahko le v mraku in ponoči med lovom. Njeno prisotnost lahko ugotovimo po njenih iztrebkih, ki so polni lusk in kosti, imenujemo jih vidreki. Tudi ostanki rib in školjčne lupine pričajo o njeni prisotnosti.