Zgodba o Belčanih, ki so klali kujo

Nekoč so tlačani z Belčega vrha zaspali tlako. Ko jih je graščak vprašal, zakaj so tako pozni, se je eden izmed kmetov hitro izmislil zgodbo in rekel, da so kujo (psico) klali. Graščak se je temo začudil: »Kujo klali – cela vas?« Takrat je iznajdljivi kmet jel naštevati po vrsti vse, kako so bili zaposleni in to v spretno sestavljenih rimah, n. pr. Gričan je dal panj, Dorič je dal vago i nožič…. Nato so si kujo delili: »Vidoviček je dobil mrviček, Jurajec je dobil najbulji talec, Veselič ni dobil nič, Martinec je dobil hrbtinec i. t. d.« Tako je vse za ta dan določene tlačane izgovoril in graščak jim je zamudo oprostil. Od takrat so Belčani sosedi dražili in jim še danes pravijo »kujani«.

Viri:

GREJAN, Simona: Dragatuš. V: Drago Vončina (ur.), Domoznanska snov Bele krajine. Črnomelj: tipkopis, 1941, 19-27. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G8IAOEY2