Zgodba o prihodu francoskih vojakov

Leta 1809. so Francozi zasedli slovenske pokrajine in prišli tudi v Belo krajino. Ustno izročilo pravi, da je prispelo v Belčji vrh 6 Francozov - vojakov z natovorjenimi konji, ki pa so bili od napora tako izčrpani, da so se morali držati za konjske repe, ker sami niso mogli več naprej. Ustavili so se tudi v drugih vaseh: Obrh, Dragatuš, in vsako družino, ki jih je gostoljubno sprejela in pogostila so skrbno zapisali. Za plačilo je Napoleon vložil v ljubljansko banko večjo vsoto denarja in obresti so izplačevali posameznim družinam za izkazano uslugo. Seveda je to kaj malo pomagalo, ker župani tega denarja kratkomalo niso v redu odrajtali.

Viri:

GREJAN, Simona: Dragatuš.  V: Drago Vončina (ur.), Domoznanska snov Bele krajine. Črnomelj: tipkopis, 1941, 19-27. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G8IAOEY2