Zgodba o roparskih hajdukih

Hajduki so radi ropali ob rečki cesti (cesta, ki vodi iz Karlovca na Sušak in jo je dal zgraditi Napoleon in se imenuje prav za prav Luizenska cesta po njegovi ženi Luizi), posebno ob sejmskih dneh. Tako je znana zgodba, ki jo je doživel neki furman Ivanič, ko se je vračal s sejma domov na Belči vrh. V neki gostilni ob rečki cesti je popival s tovariši. Pozno ponoči so vdrli v gostilno maskirani hajduki. Gostilničarja, ki je takoj skočil skozi okno, so hajduki ustrelili, pivce pa z orožjem ustrahovali. Poiskali so gostilničarjevo ženo in zahtevali od nje denar. Ker se jim je upirala so jo nečloveško mučili. Nato so pripeljali še hčerko. Hčerka je v svojo veliko grozo kljub krinki spoznala v poglavarju hajdukov svojega ženina in ker je vedela, da bi tudi njej ne prizanesel, je izdala, da imajo v kleti sod z dvojnim dnom, v katerem je bil skrit denar.

Viri:

GREJAN, Simona: Dragatuš. V: Drago Vončina (ur.), Domoznanska snov Bele krajine. Črnomelj: tipkopis, 1941, 19-27. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G8IAOEY2