Zgodba o skrivnem grajskem rovu

Grad Pusti Gradec, ki se v virih prvič omenja leta 1597, je imel vse od izgradnje leta 1641 v lasti tudi dvor v bližnjih Brdarcih (včasih omenjen tudi kot grajska pristava gradu v Pustem Gradcu. Na nekdanjo tesno povezavo med obema gosposkima stavbama pa govori tudi izročilo o rovu, ki naj bi ju povezoval, med ljudmi pa je tudi še vedno znan rek: Pusti Gradac – beži v Brdarce.

Povzela Anita Matkovič

Viri:

  • STOPAR, Ivan: Grajske stavne v osrednji Sloveniji: II. Dolenjska: Bela krajina. Ljubljana: Viharnik, 2004. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G8IAOEY2
  • JAKIČ, Ivan: Vsi slovenski gradovi: Leksikon slovenske grajske zapuščine. Ljubljana: DZS, 1999.