Zgodba o turških vpadih

Še drugič so Turki oblegali Pusti gradec. Ko so se pojavili pred gradom, so imeli graščaki baš veliko pojedino. V svesti, da ne more Turek do njih, so se norčevali iz Turkov in pili dalje. Nekdo izmed gostov se je v svoji prešernosti postavil celo pred okno in zasmehoval Turke. Takrat je priletela puščica in zadela neprevidneža v srce. Turki so uvideli, da ne bodo ničesar opravili, zato so odšli v vas Črešnjevec in ostali tam 3 dni. Neprestano so iz te nekoliko višje ležeče vasi obstreljevali Pusti gradec in ga naposled tudi zrušili in oplenili. Tudi vas Črešnjevec so pri odhodu zažgali, ljudje pa so se že prej rešili v hribe in gozdove.

Viri:

GREJAN, Simona: Dragatuš.  V: Drago Vončina (ur.), Domoznanska snov Bele krajine. Črnomelj: tipkopis, 1941, 19-27. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-G8IAOEY2