Raziskovanje
Etnologija


Belokranjska folklora

Belokranjska folklora

Poznavanje zgodovinskih in etnoloških dejstev je temelj za razumevanje in interpretiranje belokranjske folklore, ki je bogata, nekaj posebnega in zasidrana v srca, zavest Belokranjcev.

Preberi več

Običaje in fokloro naših prednikov obuja FS Dragatuš

Življenje naših prednikov

Življenje na območju današnjega Krajinskega parka Lahinja so sooblikovali ljudje s svojo prisotnostjo na tem območju vse od mlajše kamene dobe.

Preberi več

Rafko Veselič in Zdenka Pezdirc

Ko vodovoda še ni bilo

Pogovarjali smo se z Rafkom Veseličem iz Podloga, ki nam je pričaral utrip dogajanja na izviru Lahinje pred mnogimi leti, ko vodovoda še ni bilo.

Preberi več

Zgodba o hrabri Belčanki Dori

Turki so večkrat oblegali Pusti Gradec (1,5 km oddaljen od Dragatuša), ki je bil tudi eden izmed številnih pristav krupskega gradu...

Preberi več

Zgodba o od same silne žalosti umrli graščakinji Elizi

Okrog leta 1615. je bil posestnik Pustega gradca gospoda Heinrich Plasman, izvrsten vojak. Služil je na Laškem in je bil pozneje ritmojster v službi vojne granice na Hrvaškem.

Preberi več

Zgodba o turških vpadih

Še drugič so Turki oblegali Pusti gradec. Ko so se pojavili pred gradom, so imeli graščaki baš veliko pojedino...

Preberi več

Zgodba o roparskih hajdukih

Hajduki so radi ropali ob rečki cesti, posebno ob sejmskih dneh. Tako je znana zgodba, ki jo je doživel neki furman Ivanič...

Preberi več

Zgodba o prihodu francoskih vojakov

Leta 1809. so Francozi zasedli slovenske pokrajine in prišli tudi v Belo krajino. Ustno izročilo pravi, da je prispelo v Belčji vrh 6 Francozov...

Preberi več

Zgodba o Belčanih, ki so klali kujo

Nekoč so tlačani z Belčega vrha zaspali tlako. Ko jih je graščak vprašal, zakaj so tako pozni, se je eden izmed kmetov hitro izmislil zgodbo...

Preberi več

Zgodba o mrtvi Nerajčanki, ki hodi pol metra nad tlemi

Bilo je usredpoldana, i moja mama je šla v Nerajec, ki se je tam učila za šiviljo. I po sred ceste je vidla pokojno nerajsko žensko...

Preberi več

Zgodba o ukletem Miketu Zorenskem

Boldinova punca iz Črešnjevca je bila zaljubljena v Miketa Zorenskega, tako se mu je reklo po domače, on je bil tudi iz Črešnjevca...

Preberi več

Zgodba o ubogem črešnjevskem Krčinu

V lepi, mali vasici Črešnjevec je živel ubogi starček. Rekli so mi Krčin. Ime mu je bilo Ivan. Ljudje so ga imeli radi, ker je bil zelo uslužen...

Preberi več

Zgodba o ukletem zvonu in odtisu vragovega kopita v Pustem Gradcu

V Pustem Gradcu pri Dragatušu so kmetje obesili v zvonik nov zvon. Takoj, ko so delo dovršili, so hoteli poizkusiti, kakšen glas ima zvon.

Preberi več

Zgodba o skrivnem grajskem rovu

Grad Pusti Gradec, ki se v virih prvič omenja leta 1597, je imel vse od izgradnje leta 1641 v lasti tudi dvor v bližnjih Brdarcih...

Preberi več

Zgodba o prav posebnem zidarjevem podpisu na cerkvici v Pustem Gradcu

Cerkev Vseh svetnikov stoji sredi pokopališča v osrednjem delu okljuka, ki ga je izdolbla reka Lahinja...

Preberi več